SVĚTLUŠKA NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU – FOND KAUFLAND

 

Poznej svůj talent

Cyklus 5 setkání završený víkendovým soustředěním pro osoby s těžkým zrak. postižením zaměřený na seberozvoj prostřednictvím aktivizace lidského vnímání s využitím výtvarných technik s prvky arteterapie. Klienti získají konkrétní techniky ke zlepšení komunikačních dovedností a ke zvýšení psychické odolnosti. Tím se zvýší jejich možnosti aktivního se zapojení do běžného života a přispívá k odstranění komunikačních a sociálních bariér.

• Realizace: 1. 3. 2022 – 30. 10. 2022
• Výše příspěvku: 43 282,- Kč

Podpora zaměstnávání zrakově postižených v Olomouckém kraji v roce 2022

Udržitelnost pracovních míst zrakově postižených zaměstnanců v sociální firmě Ergones, která je součástí TyfloCentra Olomouc, o.p.s. již od roku 2011.

Díky podpoře můžeme i nadále zaměstnávat osoby se zrakovým postižením, udržet jejich pracovní pozice, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti.

• Realizace: 1.6. 2022 – 31.5. 2023
• Výše příspěvku: 75 000,- Kč