NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU – FOND KAUFLAND

Poznej svůj talent

Cyklus 5 setkání završený víkendovým soustředěním pro osoby s  těžkým zrak. postižením zaměřený na seberozvoj prostřednictvím aktivizace lidského vnímání s využitím výtvarných technik s prvky arteterapie. Klienti získají konkrétní techniky ke zlepšení komunikačních dovedností a ke zvýšení psychické odolnosti. Tím se  zvýší jejich možnosti  aktivního se zapojení do běžného života a přispívá k odstranění komunikačních a sociálních bariér.

  • Realizace: 1. 3. 2022 – 30. 10. 2022
  • Výše příspěvku: 43 282,- Kč

Nadace Charty 77 – Fond Innogy

Stolní počítač s příslušenstvím za účelem výuky a rozvoje pracovních dovedností osob se zrakovým postižením.

Realizace nákupu dvou stolních počítačů.

První stolní počítač s příslušenstvím bude sloužit a pomáhat při výuce osob se zrakovým postižením, jejich rozvoji a ve finále i lepším uplatnění na trhu práce. Rozsah podpory je v rámci cílové skupiny zrakově postižených v regionu Střední Moravy.

Druhý počítač s příslušenstvím využijeme v rámci sociální firmy Ergones pro oddělení potisků na grafické návrhy, realizaci a rozvoj dovedností pracovníků.

  • Výše příspěvku 50 000,- Kč