Světluška nadační fond Českého rozhlasu, fond Kaufland

 

Nevidíme, ale naše práce vidět je.“

Cílem projektu je podpora zaměstnávání zrakově postižených v Olomouckém kraji a jejich lepší pozice na trhu práce.

Téměř 80% osob se zrakovým postižením nemá práci a díky svému smyslovému handicapu mají obtížné uplatnění na trhu práce a ve společnosti. Posláním TyfloCentra Olomouc, o.p.s. (TC) je podporovat tyto osoby v aktivním přístupu k životu, povzbudit jejich vůli k osobnímu růstu a posílit jejich nezávislost.

Součástí TC  je i sociální podnik Ergones, kde zaměstnáváme osoby se zrakovým postižením. Snažíme se, abychom lidem se zrakovým postižením mohli vybudovat kvalitní podmínky pro práci, realizaci a rozvoj. Osoby se zrakovým postižením mají specifické potřeby a nároky. My chceme jejich práci prezentovat jako kvalitní a konkurenceschopnou.