Světluška nadační fond Českého rozhlasu, fond Kaufland

 

Nevidíme, ale naše práce vidět je.“

Cílem projektu je podpora zaměstnávání zrakově postižených v Olomouckém kraji a jejich lepší pozice na trhu práce.

Téměř 80% osob se zrakovým postižením nemá práci a díky svému smyslovému handicapu mají obtížné uplatnění na trhu práce a ve společnosti. Posláním TyfloCentra Olomouc, o.p.s. (TC) je podporovat tyto osoby v aktivním přístupu k životu, povzbudit jejich vůli k osobnímu růstu a posílit jejich nezávislost.

Součástí TC  je i sociální podnik Ergones, kde zaměstnáváme osoby se zrakovým postižením. Snažíme se, abychom lidem se zrakovým postižením mohli vybudovat kvalitní podmínky pro práci, realizaci a rozvoj. Osoby se zrakovým postižením mají specifické potřeby a nároky. My chceme jejich práci prezentovat jako kvalitní a konkurence schopnou.

Podpora sportovní zvukové střelby zrakově postižených v Olomouckém kraji

Zvuková střelba je souvislá sportovní, volnočasová činnost, která motivuje osoby se zrakovým postižením ke sportovní aktivitě, ale i sociálnímu kontaktu, setkávání se mezi sebou a zlepšení sociálních dovedností. Tato aktivita má v naší organizaci dlouholetou tradici. Kromě pravidelného setkávání se v našich prostorech pořádá i speciální střelecký turnaj zrakově postižených s názvem „Tvarůžková střela“. Tato soutěž je součást kvalifikace na MČR ve zvukové střelbě zrakově postižených. Díky podpoře byla pořízena nová sada a dlouhá zbraň na zvukovou střelbu.

Realizace: 1.9. 2020 – 31.7. 2021

Výše příspěvku: 58 671,- Kč