NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU – mimořádná výzva

Mimořádná podpora poskytovatelů sociálních služeb pro zrakově postižené

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. se věnuje poskytování registrovaných soc. služeb pro zrakově postižené od r. 2001.
Každý rok využije našich služeb přibližně 300 zrakově postižených z celého Olomouckého kraje.

Podporu využijeme na rozvoj a udržení kvality poskytovaných soc. služeb.

• Realizace: 5.5. 2022 – 31.12. 2022
• Výše příspěvku: 100 000,- Kč