Světluška Nadační fond Českého rozhlasu


Poznej svůj talent

Cyklus 5 setkání završený víkendovým soustředěním pro osoby s  těžkým zrak. postižením zaměřený na seberozvoj prostřednictvím aktivizace lidského vnímání s využitím výtvarných technik s prvky arteterapie. Klienti získají konkrétní techniky ke zlepšení komunikačních dovedností a ke zvýšení psychické odolnosti. Tím se  zvýší jejich možnosti  aktivního se zapojení do běžného života a přispívá k odstranění komunikačních a sociálních bariér.

Jak získat lepší práci

Našim klientům poskytujeme odborné poradenství při výběru a doporučování náročných elektronických pomůcek. Abychom poskytli klientům 100% servis chceme doplnit naše náročné kompenzační pomůcky o multifunkční elektronickou komunikační pomůcku – Apple iPhone 11 64GB a o digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem – HP EliteBook 850 G5. Naši klienti si budou moci, pod dohledem odborného lektora, vyzkoušet tyto pomůcky a následně se rozhodnout, která pomůcka jim bude vzhledem k jejich zrakové vadě nejlépe vyhovovat. Následně jim po výběru pomůcky poskytneme zdarma zaškolení k obsluze. Tímto pomáháme klientům k lepšímu uplatnění na trhu práce.