Tyflocar – přeprava osob se zdravotním postižením a seniorů

Logo Magistrát města Olomouc

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2014
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014

Výše finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce v oblasti bezbariérové úpravy a bezbariérová doprava: 70.000 Kč

Tyflocar je jednou z klíčových služeb sociální firmy Ergones – doplňkové činnosti TyfloCentra Olomouc, o.p.s. Její podstatou je přeprava osob se zdravotním postižením a seniorů za příznivé ceny. Finanční podpora z rozpočtu statutárního města Olomouce bude využita k průběžné údržbě a opravám automobilu Citroën Berlingo, který je pro přepravu využíván. Dále k zabezpečení mzdových nákladů pracovníka zodpovědného za tuto službu, který je osobou se zdravotním postižením.