VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ŠUMPERKU

Ve středu 14. 9. 2022 jsme se účastnili Veletrhu sociálních služeb v Šumperku.

Na této akci celý den panovala skvělá atmosféra, důležitým faktorem bylo, že nám přálo počasí. Zástupci sociálních služeb na Šumpersku se zdravili, potkávali, předávali si zkušenosti a na stáncích prezentovali veřejnosti své služby. Sešlo se cca 20 poskytovatelů sociálních služeb.

Co se týká stánku TyfloCentra, účast veřejnosti a škol byla nadstandartní. Po celou dobu byly předávány informace ze života nevidomých a zrakově postižených osob. Byly prezentovány naše činnosti a předváděny kompenzační pomůcky. Veřejnost si mohla procvičit na úkolech s klapkami na očích další smysly – hmat, čich (skládačky, čichanná, urovnání drobných mincí do peněženky, psaní svého jména pomocí braillovy abecedy).

Lidé se zajímali o problematiku zrakového postižení, byly zodpovídány různé otázky k této problematice.