Od 1. 6. 2013 pořádáme sbírku pod názvem
TyfloCentrum Olomouc – pomáháme nevidomým

 

Účel sbírky

  • Pořádání specializovaných vzdělávacích kurzů pro nevidomé a těžce zrakově postižené osoby.
  • Nákup elektronických kompenzačních pomůcek.
  • Organizování socioterapeutických a volnočasových aktivit.
  • Podpora zaměstnávání osob se zrakovým, popř. jiným zdravotním postižením, v sociální firmě Ergones, zřízené a provozované TyfloCentrem Olomouc, o.p.s.

Možnosti podpory

  • Jednorázový nebo opakovaný příspěvek na náš sbírkový bankovní účet u Fio banky (č.ú. 2300404858/2010). Účet je v transparentním režimu.

Pokud se rozhodnete pro finanční příspěvek nebo věcný dar, sdělujeme Vám následující informace, které mohou vaše rozhodování usnadnit. Dary věnované naší organizaci lze podle zákona č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:

  • U fyzických osob úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2% základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně (viz § 15 odst. 1).
  • U právnických osob úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období činí alespoň částku 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně (viz § 20 odst. 8).
    Pro daňové účely Vám poskytnutí daru samozřejmě rádi potvrdíme nebo je možno uzavřít smlouvu o poskytnutí daru, která bude obsahovat mimo jiné i účel využití darovaných prostředků, který si sami stanovíte.

Číslo sbírky: KÚOK/37437/2013/OE/400 (podívejte se na osvědčení sbírky)

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu!

Pokud máte k sbírce dotazy, kontaktujte Janu Kvapilovou:
kvapilova@tyflocentrum-ol.cz, telefon: 585 423 737, 730 870 767