BARIÉRY – VIDEOSPOTY

TyfloCentrum Olomouc představuje video spoty, které mají šířit osvětu v bezbariérovosti.

Video – cestování osob se zrakovým postižením

Video – správné a ohleduplné parkování sdílených koloběžek

………………..

Život se zrakovým postižením je mnohdy plný omezení a nástrah. Jedná se o bariéry ve formě komunikačních, ale hlavně architektonických překážek, které je potřeba neustále řešit.

Této problematice odstraňování bariér se dlouhodobě věnuje naše organizace, která pomáhá 300 klientům ročně, zaměstnává lidi se zrakovým postižením v rámci své sociální firmy Ergones a také šíří osvětu problematiky zrakového postižení ve školách.

Tento rok jsme natočili, za podpory společnosti Breaking Point, video spot, který upozorňuje na důležitost vodící linie při cestování vlakem.

Tyto vodící linie nejsou pro vidící nijak nápadné, takže o nich většina lidí neví. Z tohoto důvodu se tak často stává, že na vodících liniích někdo stojí, lidé si na ně pokládají zavazadla atd. Zrakově postižený, který se pomocí těchto linií orientuje tudíž musí dané překážky obcházet a může se tak snadno stát, že vodící linii ztratí, naváže se na jinou, zkrátka jej může tato situace v prostorové orientaci zmást.

Spot se také  promítal v hale Hlavního nádraží Olomouc od 1. do 30. dubna 2022.

Video – cestování osob se zrakovým postižením

………………..

V druhé půlce roku 2022 jsme vydali druhé informační video, které je věnované správnému parkování sdílených elektro koloběžek. Tento jinak nápaditý a užitečný městský dopravní prostředek nevidomé a jinak handicapované osoby omezuje v jejich svobodném pohybu a orientaci v prostoru. Nesprávné parkování koloběžek může být mnohdy i nebezpečné.

„Službu odstraňování bariér řešíme v rámci naší organizace komplexně a systematicky. Spolupracujeme i se samosprávou při rekonstrukcích nádraží, veřejných budov. Jakmile dostaneme od našich klientů podnět, že něco nefunguje, je špatně nebo se vyskytne nová překážka, snažíme se tento problém vyřešit“, říká pracovnice odstraňování bariér Zuzana Znojilová.

„Osvěta je důležitou součástí naší organizace. Když jsme se rozhodli natáčet krátké video spoty, které mají veřejnost upozornit na problematiku života se zrakovým postižením, překážky, ohleduplnost, důležitost vodících prvků ve veřejném prostoru, byl jako další spot na téma koloběžek jasnou volbou. Ne vždy se nám povede vše vyřešit ke spokojenosti všech stran, jelikož jde mnohdy o zdlouhavou komunikaci mezi provozovateli, námi a samosprávou. Informační video spoty bereme jako vhodný prostředek k osvětě této problematiky. Rádi bychom naše video spoty šířili prostřednictvím sociálních sítí, regionálních televizí nebo v rámci DPMO“, dodává Tomáš Helísek.

Aktuálně vznikají po Olomouci tzv. parkovací místa, které mají sloužit ke správnému zaparkování sdílených koloběžek a kol.

TyfloCentrum Olomouc bylo v této oblasti osloveno, aby se podílelo na zpětné vazbě k nově vytvořeným parkovacím místům.

Video – správné a ohleduplné parkování sdílených koloběžek