Vítání ptačího zpěvu

V dubnu ve spolupráci s ornitologem Evženem Tošenovským z Pevnost poznání Olomouc proběhla akce v Bezručových sadech s názvem Vítání ptačího zpěvu. Byl to opětovný zážitek, kdy jsme se mohli dozvědět mnoho informací ze života ptáků, hnízdění, rozeznávat jejich zpěv a stihli jsme i navštívit Rozárium, kde jsme zkontrolovali popisky v Braillově písmu. Moc děkujeme za krásné ráno a těšíme se na další spolupráci.

Jaké bylo Vítání ptačího zpěvu se na svém bloku rozhodl popsat pan Karel Giebisch. Článek obsahuje i několik minutových nahrávek zpěvu nejčastějších městských ptáků jako je třeba sýkorka, kos, pěnkava, budníček a dalších. Nahrávky jsou jednotlivě označeny, takže se můžete začít učit poznávat hlasy našich ptáčků. Jeho zážitek s touto akcí, si můžete přečíst na https://giebnews.eu/za-ptacim-zpevem-s-bilou-holi/