Vítání ptačího zpěvu v Olomouci

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 od 7:30 hodin proběhlo ve spolupráci s Českou ornitologickou společností tradiční speciální „Vítání ptačího zpěvu “ pro účastníky se zrakovým hendikepem. Oblíbená ranní vycházka Bezručovými sady v Olomouci s poznáváním ptačích hlasů byla skvěle vedena ornitologem Evženem Tošenovským z přírodovědecké fakulty Univerztity Palackého. Učastníci měli možnost se odborníka dotázat na to, co je zajímalo nebo mu přehrát jejich nahrávky nahrávky ptačího zpěvu. Nechyběly ani ozvučené plyšové modlely ptáků.