„Výstava (Ne)viditelná Olomouc“

Logo Olomoucký kraj

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  • Částka: 100 000 Kč

Obsahem projektu je zajistit pokračování provozu výstavy (Ne)viditelná Olomouc. Cílem výstavy je zvýšit povědomí široké veřejnosti o životě osob nevidomých a těžce zrakově postižených. Návštěvníci mají možnost na vlastní kůži v absolutní tmě zažít, jak se žije těmto osobám bez zrakových vjemů.