Výstava (Ne)viditelná Olomouc 2013 

Logo Olomoucký kraj
Registrační číslo projektu: OSV/00001/2013/17
Datum zahájení realizace projektu: 14.8.2013
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2013
Výše dotace z Významného projektu Olomouckého kraje: 50.000 Kč

Projekt je financován z Blokového grantu – fondu pro nestání neziskové organizace.

Hlavní cíl projektu

Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada nákladů na dofinancování projektu „Výstava (Ne)viditelná Olomouc. Výstava se koná v prostorech na Křížkovského 5 v Olomouci. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké prostory, bude mít výstava vyšší nároky na vytápění, pojištění exponátů a zabezpečení prostor.

Cílem výstavy je jednak představit široké veřejnosti život nevidomých, ale také výrobky  sociální firmy Ergones, kterou TyfloCentrum zřizuje. Projekt je v souladu s naplňováním Krajského plánu vyrovnávání příležitosti pro osoby se zdravotním postižením – konkrétně podporuje šíření informací o osobách se zdravotním postižením jinými subjekty, šíří informace a podporuje osvětové programy týkající se osob se zdravotním postižením.