Výstava (Ne)viditelná Olomouc 

Logo Olomoucký kraj
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2014
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014
Výše dotace z Významného projektu Olomouckého kraje: 120.000 Kč

Hlavní cíl projektu 

Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada nákladů na dofinancování projektu „Výstava (Ne)viditelná Olomouc. Výstava se koná v prostorech na Křížkovského 5 v Olomouci. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké prostory, bude mít výstava vyšší nároky na vytápění, pojištění exponátů a zabezpečení prostor.

Cílem výstavy je jednak představit široké veřejnosti život nevidomých, ale také výrobky  sociální firmy Ergones, kterou TyfloCentrum zřizuje. Projekt je v souladu s naplňováním Krajského plánu vyrovnávání příležitosti pro osoby se zdravotním postižením – konkrétně podporuje šíření informací o osobách se zdravotním postižením jinými subjekty, šíří informace a podporuje osvětové programy týkající se osob se zdravotním postižením.

Dalším zdrojem financování výstavy (Ne)viditelná Olomouc je sub-projekt Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCentra Olomouc, o.p.s. podpořený v rámci Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Logo projektuLogo nadace