Výstava (Ne)viditelná Olomouc

  • Realizace: od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015
  • Částka: 40 000 Kč

Obsahem projektu je zajistit pokračování provozu výstavy (Ne)viditelná Olomouc. Cílem výstavy je zvýšit povědomí široké veřejnosti o životě osob nevidomých a těžce zrakově postižených. Návštěvníci mají možnost na vlastní kůži v absolutní tmě zažít, jak se žije těmto osobám bez zrakových vjemů.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.