VÝSTAVA PO TMĚ V PROSTĚJOVĚ

Ve čtvrtek 10.listopadu 2022 se v rámci dne otevřených dveří uskutečnila akce TyfloCentra Olomouc o.p.s., Regionálního pracoviště Prostějov v Městské knihovně v Prostějově s názvem Výstava potmě. Jednalo se o přiblížení každodenního života nevidomého člověka zážitkovou formou, kdy si účastníci mohli ve tmě osahat a poznat předměty denní potřeby (kartáček na zuby, pasta, lžička, nůžky s kulatou špičkou a mobilní telefon). Dále měli za úkol pomocí color testu a hmatu vybrat k sobě patřící pár ponožek, pomocí indikátoru hladinky nepřelít tekutinu v jednorázovém kelímku, kterou si za odměnu mohli vypít (minerálka) a poznat vůně (ocet, vanilka, citron, čokoláda, malina). 

Pro děti a dospělé, kteří by nezvládli výstavou projít, byl připraven náhradní program v ukázkách haptických map, Braillova písma aj. 

Akce se účastníkům líbila, pro děti měla nádech neznámého, pro jejich učitelky a ostatní dospělé to byla, dle jejich slov, zajímavá zkušenost.