Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na střední Moravě

Logo Olomoucký kraj
Název projektu: Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na střední Moravě
Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením
Působnost projektu: Olomoucký kraj
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Cíl projektu:
Cílem projektu je věnovat se i nadále problematice odstraňování architektonických a dopravních bariér a vytvářet podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením. V mnoha směrech bylo v této oblasti dosaženo velmi dobrých výsledků. S ohledem na stále se měnící vnější prostředí a především na dynamický rozvoj stavebních, dopravních a informačních technologií a rozvoj města je nutno pružně na tyto změny reagovat a zamezit možným rizikům a deficitu informací.
Cílem projektu je také sledování rekonstrukcí veřejných prostranství, komunikací a budov, aby bylo pamatováno na potřeby osob se zrakovým postižením v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále mapování nebezpečných míst, bariér, překážek a následně zajišťování jejich odstranění.

Účel projektu:
Účelem projektu je průběžné odstraňování architektonických bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se samostatně, dále výroba reliéfních plánků, které pomohou představit si důležité a složité prostory v centrech měst, kde se nevidomí často pohybují.
Průběžné odstraňování bariér bude probíhat po celou dobu realizace projektu, tedy od 1. ledna do 31. prosince 2014. Výroba reliéfních plánků bude realizována nejpozději do 31. 12. 2014.

Tento projekt je finančně podpořen z rozpočtu MMR.