Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě

Název projektu:
Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě

Cílová skupina projektu:
Osoby s omezenými možnostmi pohybu a orientace, především osoby s těžkým zrakovým postižením

Působnost projektu:
Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Cíl projektu:
Cílem projektu je průběžné odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě samostatně, a to v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
V mnoha směrech bylo v této oblasti dosaženo velmi dobrých výsledků. Ovšem lidé těžce zrakově postižení, především zcela nevidomí, kteří se každodenně po městě pohybují, se často setkávají s problémy, které je nutno řešit. S ohledem na stále se měnící vnější prostředí, nové výstavby, rekonstrukce a úpravy veřejných prostranství, komunikací a budov, je nutné nevidomým a slabozrakým vytvářet podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb, eliminovat vznikající překážky, zajišťovat funkčnost akustických prvků, pomocí kterých se orientují, a řešit problémy v lokalitách, ve kterých se pohybují.
Cílem projektu je také zprostředkovat nevidomým a těžce slabozrakým lidem formou reliéfních plánků představu orientačně složitých míst v centrech měst, ve kterých se často samostatně pohybují.

Účel projektu:
Účelem projektu je průběžné odstraňování architektonických bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se samostatně, dále výroba reliéfních plánků, které pomohou představit si důležité a složité prostory v centrech měst, kde se nevidomí často pohybují.
Průběžné odstraňování bariér bude probíhat po celou dobu realizace projektu, tedy od 1. ledna do 31. prosince 2015. Výroba reliéfních plánků bude realizována nejpozději do 31. 12. 2015.

Tento projekt je finančně podpořen z rozpočtu MMR.