VYTVÁŘENÍ BEZBARIÉROVÉHO PROSTŘEDÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA STŘEDNÍ MORAVĚ

 

Doba realizace projektu:
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Částka: 27 600 Kč

Cíl projektu:

Sledování nové výstavby a realizace veřejných prostranství, komunikací a budov v tom smyslu, aby byly vytvořeny podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb osobám se zrakovým postižením. Eliminovat vznikající překážky, zajišťovat funkčnost akustického zařízení a hmatových prvků.

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.