Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením

Logo statutární město Olomouc
Název projektu: Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Projekt je zaměřen na odstraňování informačních, architektonických a dopravních bariér, vytváření podmínek pro bezpečný a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením a na technickou podporu pro osoby s různým stupněm zrakového postižení v oblasti náročných kompenzačních pomůcek.

Cíl projektu:

  • Zpřístupnění informací osobám nevidomým a těžce zrakově postiženým v digitální formě, ve zvětšeném černotisku, v bodovém písmu a ve zvukové formě.
  • Průběžné odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě samostatně.
  • Zajišťování možnosti úspěšného využívání náročných kompenzačních pomůcek (speciální zpřístupněná PC a další digitální zařízení) osobami s těžkým zrakovým postižením a tím podpořit kvalitu jejich života (samostatnost, informovanost, přípravu na práci, studium apod.).

Projekt finančně podpořilo statutární město Olomouc.