Využívání moderních platebních metod osobami se zrakovým postižením

Logo ČSOB

  • Realizace: do 31. 5. 2016
  • Částka: 99 000 Kč

Cílem projektu je dosáhnout snížení strachu zrakově postižených využívat moderních platebních metod, naučit cílovou skupinu pracovat s internetovým bankovnictvím se speciálním softwarem a ozvučeným bankomatem.