Vzdělávání – cesta k integraci zrakově postižených IV

Logo nadace Větrník

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2014
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014
Výše příspěvku z Nadačního fondu Větrník: 47.850 Kč

Cílem projektu je za finanční podpory Nadačního fondu Větrník uspořádat během roku 2014 několik vzdělávacích a dalších kurzů s různým zaměřením pro naše klienty se zrakovým postižením. Jedná se zejména o jazykové kurzy (angličtina, němčina), kurz sociálních dovedností, kurz trénování paměti, kurz pletení z pedigu, kurz keramiky, výtvarný kurz a kurz rukodělných prací. Uvedené aktivity přispějí k zapojení osob se zrakovým postižením do společenského života a tím k jejich integraci.