Workshop Vnímání veřejného prostoru jinak než zrakem

V rámci Dnů evropského dědictví proběhl ve spolupráci Muzea umění Olomouc a TyfloCentra Olomouc interaktivní workshop, jehož cílem bylo ukázat vidícím, jak obtížné je pohybovat se v neznámém terénu a jak ho lze vnímat jinak než zrakem.  Během workshopu, který se uskutečnil v neděli 12. září mezi 14:00 a 17:00 hodinou na nádvoří Konviktu v Univerzitní ulici, si vidící jedinci vyzkoušeli momenty, které každodenně zažívají osoby se zrakovým postižením. Workshop vedla naše nevidomá pracovnice Veronika Dohnalová.