Zpřístupnění olomouckých památek zrakově postiženým IV

Logo Magistrát města Olomouce

Tento projekt je již čtvrtým pokračováním projektu, úspěšně realizovaném za finanční podpory statutárního města Olomouce od roku 2010.
Cílem projektu je zpřístupnit specifickými formami osobám s těžkým zrakovým postižením významné památkové objekty historického centra města Olomouce a jeho okolí. Klíčovou roli mají dřevěné modely objektů, které jsou spolu s průvodci v bodovém písmu a zvětšeném typu písma (příp. s reliéfním zobrazením) umisťovány v těchto památkových stavbách.
Dosud se nám podařilo zpřístupnit celkem 6 památkových objektů (olomoucká radnice, chrám sv. Mořice, chrám sv. Michala, kostel sv. Gorazda, bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, Klášterní Hradisko).
Díky finanční podpoře statutárního města Olomouce zpřístupníme v roce 2013 těmito specifickými formami katedrálu sv. Václava.