Zvýšení kvality specifických služeb 

Projekt si klade za cíl zlepšit úroveň a rozsah služeb poskytovaných zrakově postiženým klientům v rámci působnosti TyfloCentra Olomouc, tj. v rámci Olomouckého kraje (včetně zvýšení kvalifikace zaměstnanců organizace).

Jedná se zejména o:

  • zvýšení kvalifikační úrovně lektorů v proškolování v obsluze osobních počítačů vybavených zvětšovacími programy a hlasovým nebo hmatovým výstupem.
  • poskytování odborných konzultací pro projektanty, architekty a investorské organizace o bezbariérových úpravách z hlediska potřeb zrakově postižených.
  • kvalitnější sociální služby klientům (včetně služeb spočívajících v získávání pracovního uplatnění a asistenci klientům TC)- prověření standardů sociálních služeb.
  • zvýšení úrovně poskytování informací – informační portál, www stránky, redakční systém, on-line databáze klientů.

Loga ESF a NROS