Zvyšování počítačové gramotnosti osob se zrakovým postižením 

Název projektu: Zvyšování počítačové gramotnosti osob se zrakovým postižením v rámci sociálně aktivizační služby.
Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích programů vybavit uživatele informacemi, znalostmi a dovednostmi, které povedou ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Místo a termín uskutečnění projektu:
Středisko Olomouc, I. P. Pavlova 69/184, 779 00 Olomouc, rok 2012.
Regionální středisko Prostějov, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, rok 2012.
Regionální středisko Přerov, Čechova 2, 750 00 Přerov, rok 2012.
Regionální středisko Šumperk, 8. května 22, 787 01 Šumperk, rok 2012.

Poskytnutý příspěvek: 60 000 Kč.

Popis projektu:
V rámci projektu jsme nabízeli v regionálních střediscích TyfloCentra Olomouc a v přirozeném sociálním prostředí klientů vzdělávací programy.

Realizaci vzdělávacích programů zajišťovali lektoři výpočetní techniky. Aktivita probíhala během celého roku 2012.

Lektoři spolupracovali s klienty na vytvoření náplně kurzů s ohledem na specifické požadavky a potřeby samotných klientů. Klienti absolvovali kurzy přípravné, základní i rozšiřující (nástavbové). V jednotlivých kurzech lektoři k uživatelům přistupovali individuálně (1 lektor, 1 uživatel a také dle individuálních požadavků, schopností a dovedností uživatelů).

Časová dotace kurzů byla stanovována dle individuálních potřeb klientů.

  • přípravný kurz maximálně 10 vyučovacích hodin,
  • základní kurz maximálně 40 vyučovacích hodin,
  • rozšiřující kurzy zcela individuálně dle potřeb.

Klienti při své práci s PC používají speciální software a v kurzech získali, rozšířili si nebo doplnili specifické dovednosti práce s tímto softwarem, což mohou využít ve svém budoucím životě.

Přínos projektu:

  • podpora integrace osob se zrakovým postižením ve společnosti,
  • zvýšení kvality života seniorů,
  • snížení problémů, na které osoby se zrakovým postižením narážejí při studiu či hledání zaměstnání,
  • snížení informační bariéry, která se objevuje při získávání informací u osob se zrakovým postižením.

Jan Příborský
ředitel

Projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje

Logo Olomoucký kraj