Pracovní příležitosti pro zrakově postižené

Loga projektu

NÁZEV PROJEKTU: Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00156
Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2014
Celkové náklady v Kč: 4.134.255,08 Kč
Výše dotace ESF: 3.514.116,81 Kč
Výše dotace ze státního rozpočtu: 620.138,27 Kč

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno dne 14.5.2012.

Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní podporu při hledání zaměstnání pro osoby se zrakovým postižením vedoucí k vytváření konkrétních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce.

Mezi dílčí cíle projektu patří:

 • Aktivizace cílové skupiny k zapojení se do hledání zaměstnání.
 • Individualizace podpory a tvorba portfólií profesní dráhy.
 • Zlepšení přístupnosti práce s IT pro osoby se ZP.
 • Zlepšení klíčových kompetencí pro hledání a udržení zaměstnání.
 • Cílené zvýšení kvalifikace.
 • Tvorba zázemí pro hledání zaměstnání.
 • Usnadnění hledání zaměstnání a zácviku na pracovišti.
 • Zviditelnění schopností a dovedností cílové skupiny na trhu práce.

Projekt se zaměřuje na následující klíčové aktivity:

 • Aktivizace k hledání zaměstnání – realizace motivačních workshopů, exkurze u zaměstnavatelů.
 • Individuální profesní plánování – pracovní diagnostika, tvorba portfólií profesní dráhy.
 • Kurzy bezbariérového přístupu v IT oblasti – kurzy zaměřené na práci se specializovaným softwarem.
 • Kurzy klíčových kompetencí – Motivace, vůle, hodnoty jedince a jejich vliv na hledání zaměstnání, Komunikační a prezentační dovednosti, Kurz písemné komunikace, Efektivní time management, Návrat do práce a týmová spolupráce, Pracovní právo.
 • Kvalifikační kurz na operátora audiopřepisu.
 • Job club – poradenství konzultanta, krátké semináře, Internet diskusní fórum, I-burza práce.
 • Asistence při hledání zaměstnání –  asistence uchazečům při hledání zaměstnání a na novém pracovišti.
 • Aktivní prezentace na trhu práce – prezentace účastníků projektu před zaměstnavateli.
 • Projektové a finanční řízení.

Povinný text o podpoře projektu

TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÉ ZPRÁVY O UKONČENÍ PROJEKTŮ: